كارگه‌ها ئه‌سفه‌لتى ل ئاسنگه‌ران

ئه‌ڤـ كارگه‌هه‌ ل سالا (1993) ل ئاكرێ كه‌فتيه‌ كارى، پێدڤيێن ده‌ڤه‌را ئاكرێ دابين دكه‌ت، ژ به‌ر فره‌هبونا باژێرێ ئاكرێ و كارتێكرنا ل سه‌ر ژينگه‌هێ ئه‌ڤـ كارگه‌هه‌ ل دوماهيا سالا (2005) هاته‌ ڤه‌گوهاستن بۆ ده‌ڤه‌را (رۆڤيا ــ ئاسنگه‌ران).